Sensei Rob KBN-erkend Leraar Karate-do


October 27, 2021Posted by Rob Quant

Afgelopen zaterdag ontving Rob Quant tijdens de Open Nederlandse Jeugd Kampioenschappen in de Topsporthal in Almere uit handen van de voorzitter van de KBN de bondserkenning tot Leraar Karate-do.
Na tientallen jaren van uitdragen, begeleiden en opleiden van geïnteresseerden in het karate-do zijn de inspanningen beloond met erkenning tot Leraar Karate-do door de Karate-do Bond Nederland. Hartelijk dank aan allen voor het in mij gestelde vertrouwen. Lees hier meer....

Bijzondere bijeenkomst

October 23, 2021Posted by Rob Conradi

ALO-dojo (HVA) nu ‘Jan Kallenbach dojo’


Donderdag 14 oktober was er een speciale herdenkingsbijeenkomst op de Hogeschool voor Lichamelijke Opvoeding en Sportstudies ter ere en herdenking van Jan Kallenbach voor oud-ALO-collega's, oud-studenten en collega's sportwetenschap. JanKallenbach-dojoIn aanwezigheid van Jolanda de Jong, de partner van Jan Sensei, zijn zonen Jan Hein en Kees Kallenbach en meer familieleden werden een ceremonie, mooie persoonlijke toespraken en demo's gepresenteerd en werd de ALO dojo nu officieel de "Jan Kallenbach" dojo genoemd.
Het was een heel bijzondere bijeenkomst waarin de sectie zelfverdediging en Vechtsporten: Thijs Mensink, Daniel de Bruin, MA, Sandy Spil, Erik Hein, Jack van de Wal en ik het centrale deel voor hun rekening namen. Rob Quant huidig voorzitter van Shin-ShinBuKen dojo en Hans Bakker als Jan's opvolger en hoofddocent van de Tai ki groep waren aanwezig. Ook Frank Heckman en Etienne Graanoogst als oud-ALO-collega's en Shin-ShinBuKen Leden waren aanwezig.
We hebben nieuwe portretten geplaatst onder de kamidama van voormalig ALO-docenten Anton Geesink en Jan Kallenbach. Beiden kijken nu naar onze lessen en onze trainingen met de Kami.

University of Physical education and Sports studies (ALO) dojo is now called the ‘Jan Kallenbach dojo’

JHK-dojo_onthulling
Thursday 14 October there was a special memorial meeting on the University of Physical education and Sports studies to honour and remember Jan Kallenbach for former ALO colleagues, former students and sports science colleagues. In the presence of Jolanda de Jong, the spouse of Jan Sensei, his sons Jan Hein and Kees Kallenbach and more family members, a ceremony, beautiful personal speeches and demos were presented and the ALO dojo was now officially named the "Jan Kallenbach" dojo. It was a very special meeting in which the section self-defense and Martial Arts: Thijs Mensink, Daniel de Bruin, MA, Sandy Spil, Erik Hein, Jack van de Wal and I took care of the central part.
Rob Quant chairman of Shin-ShinBuKen dojo and Hans Bakker as Jan's successor and headteacher of the Tai ki group were present. Also Frank Heckman and Etienne Graanoogst as former ALO colleague's and Shin-ShinBuKen Members
We have placed new portraits under the kamidama of former ALO Teacher Anton Geesink and Jan Kallenbach. Both now looking at our lessons and our training sessions with the Kami.

Start nieuwe seizoen 2021 - 2022August 17, 2021Posted by Rob Quant

Het schoolseizoen 2021 - 2022 staat alweer voor de deur. Maandag 23 augustus begint het nieuwe seizoen en starten de trainingen als vanouds. Vooralsnog blijven de beperkende maatregelen per 26 juni van kracht. Wij zien jullie graag weer in goede gezondheid en trappelend van ongeduld in onze dojo tegemoet. Alvast van harte welkom weer!

SchoolvakantieJuly 10, 2021Posted by Rob Quant

De schoolvakantie is begonnen, afgelopen donderdag zijn de laatste jeugdlessen van het schooljaar 2020-2021 geweest. De jeugdlessen beginnen weer na afloop van de zomervakantie op donderdag 26 augustus. De senioren trainen in overleg met de leraren voor zover mogelijk door tot eind juli. Wij wensen iedereen een prettige vakantie!

Update beperkingen CoronamaatregelenJune 30, 2021Posted by Rob Quant

Corona maatregelen per 26 juni Afgelopen zaterdag ging stap vier van het openingsplan in. Voor de sport betekent dit onder andere:

Alle leeftijdsgroepen mogen binnen en buiten sporten zonder een beperking in groepsgrootte;
Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
Amateur sportwedstrijden zijn voor alle leeftijdsgroepen toegestaan.

Meer informatie over de maatregelen is te vinden op de website van de Karatebond. Ook is het sportprotocol aangepast op basis van de regels vanaf 26 juni.

Wat betekent dit?
Vanaf 1 juli geldt het normale lesrooster weer.
Voor de donderdag:
18:25 uur - 19:10 uur - groep 1
19:15 uur - 20:10 uur - groep 2
20:15 uur - 21:45 uur - senioren (geldt ook voor de maandag)
Wij zijn blij dat we weer normaal in de dojo kunnen trainen volgens het normale lesrooster.

Helaas is de CV-ketel gesneuveld tijdens de Corona-periode. Daardoor is het helaas nog niet mogelijk gebruik te maken van de douches. Wij vragen daarvoor begrip, we stellen alles in het werk dit zo snel mogelijk te laten verhelpen.

Beeldmateriaal uitvaart van onze Master Teacher Jan KallenbachMay 16, 2021Posted by Rob Quant

Op 20 en 21 april hebben we afscheid genomen van onze Master Teacher Jan Kallenbach, Jan-Sensei. Omdat niet iedereen in de gelegenheid was aanwezig te zijn hebben we beelden en foto's gemaakt, deze hebben we verwerkt in een korte video en slideshow...
Lees hier meer....

19 mei Dojo weer open!

May 16, 2021Posted by Rob Quant

Na een aantal weken buiten te hebben getraind mogen we eindelijk weer binnen in onze eigen dojo trainen. Woensdag 19 mei is het zover! We vinden het fijn dat we je er weer bij bent! Aan binnen trainen zijn wel extra maatregelen verbonden. Deze zijn te lezen op de site van de rijksoverheid. Hierover hebben we alle leden een mail gestuurd met de volgende extra maatregelen en gewijzigde trainingstijden.
Lees hier meer....

Trainingen ter nagedachtenis

May 16, 2021Posted by Rob Quant

In de week na de uitvaartplechtigheid van onze voorzitter Kyoshi/Shihan Jan Kallenbach zijn de trainingen ter nagedachtenis aan hem opgedragen.
Lees hier meer....

Hemelvaartsdag

May 9, 2021Posted by Rob Quant

Hemelvaartsdag zijn er geen buitentrainingen. Verder zijn we afhankelijk van de mogelijkheden door de Coronamaatregelen. Communicatie volgt later.

Dankwoord

May 5, 2021Posted by Rob Quant

Jan-Sensei Beste budoka, familie, vrienden, collega's en iedereen die onze vereniging Shin-Shin Bu Ken een warm hart toedraagt. Namens de leden en bestuur van Shin-Shin Bu Ken wil ik jullie hartelijk dank zeggen voor de hartverwarmende reacties en steun die wij hebben ontvangen sinds het overlijden van onze voorzitter, Kyoshi Master Teacher en Shihan Jan Kallenbach, bekend als Jan-Sensei. Hij was voor velen een groot voorbeeld, inspirator, coach, steun en soms een vaderfiguur. Dankzij zijn inspanningen en introducties hebben velen hun weg gevonden in budo en het dagelijks leven. Wij zullen met allen het levenswerk van Jan-Sensei voortzetten.

Rob Quant
Secretaris Shin-Shin Bu Ken

Meivakantie

April 26, 2021Posted by Rob Quant

De jeugdlessen worden door de Coronamaatregelen op dit moment buiten op het basketbalveld van de voormalige Timotheusschool gegeven. In de weken van 26 april tot 8 mei 2021 zijn er geen lessen in jeugdkarate. De overige lessen worden door de leraren via What's app bekend gemaakt.

Overlijden van onze voorzitter

April 26, 2021Posted by Rob Quant

Beste Budovrienden, met pijn in ons hart moeten we mededelen dat onze Sensei, Shihan, Kyoshi, Budoleraar, voorzitter en vriend is overleden in het bijzijn van zijn geliefden. Er zijn bijna geen woorden voor wat hij voor ons betekent en zal blijven betekenen. Aan ons de taak om hem trots te maken en zijn erfenis voort te zetten. Hij zal altijd bij ons zijn en we zullen hem nooit vergeten. Na een strijd tegen een onzichtbare tegenstander is onze voorzitter Jan Hendrik Kallenbach op 14 april vredig ingeslapen in de leeftijd van 77 jaar.

Dear Budofriends, with pain in our hearts we have to announce that our Sensei, Shihan, Kyoshi, Budoteacher, chairman and friend has passed away in the presence of his beloved ones. There are almost no words for what he means and will continue to mean to us. It is our job to make him proud and to carry on his legacy. He will always be with us and we will never forget him. After a battle against an invisible opponent, our president Jan Hendrik Kallenbach passed away on april 14, 2021 peacefully. He has reached the age of 77 years.

Het was stil op onze website

April 26, 2021Posted by Rob Quant

Het was een hele tijd erg stil op onze website en niet zonder reden. Er is veel gebeurd in afgelopen maanden en jaren. Zo is de website overgegaan naar een nieuwe serviceprovider en hebben we te maken gehad met een aantal andere ongemakken als overstromingen enz. Nu is het weer tijd om de draad weer op te pakken en wordt onze website evenals onze Facebook-pagina onderhouden en van nieuws, aankondigingen en beeldmateriaal voorzien, dus hou beide media in de gaten ...

Coronamaatregelen

April 26, 2021Posted by Rob Quant

De coronamaatregelen laten helaas nog steeds geen lessen in onze dojo toe. Voor de lessen in jeugdkarate organiseren wij buitentrainingen op het basketbalveld van de voormalige Timotheusschool gegeven. De overige (online)lessen worden door de leraren via What's-app en/of mail aan hun groepen bekend gemaakt. Voor de senioren gelden helaas forse beperkingen, zie daarvoor de richtlijnen van het RIVM.

Overlijden oud bestuurder Ton BoelhouwerApril 26, 2021Posted by Rob Quant

Onze oud-bestuurder Ton Boelhouwer is ruim een jaar na het overlijden van geliefde echtgenote volkomen onverwacht op 4 april 2020 overleden. Door de coronamaatregelen heeft de uitvaart in besloten kring plaats gevonden. Namens onze vereniging heeft het bestuur de familie gecondoleerd.

Overlijden echtgenote van onze secretaris/instructeur karate-doApril 26, 2021Posted by Rob Quant

Op 5 juni 2018 is mijn echtgenote na een strijd van tien weken vredig ingeslapen in mijn bijzijn. Deze tien weken waren werkelijk een achtbaan waar hoop en vrees elkaar telkens afwisselden. Haar overlijden heeft mij diep getroffen, waardoor ik een aantal taken tijdelijk niet heb kunnen uitvoeren en ook afwezig ben geweest. Ik ben mijn medebestuursleden, -instructeurs en leraren dan ook zeer dankbaar dat zij deze van mij hebben overgenomen. Ik dank iedereen hartelijk voor alle steun en blijken van medeleven die ik sindsdien heb mogen ontvangen.

 
  • Valid XHTML 1.0 Transitional
  • Valide CSS!
  • Valide CSS!
 
Terug naar homepage