Update Corona maatregelen


November 30, 2021Posted by Rob Quant

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de Coronamaatregelen aangescherpt. Dat heeft deze keer helaas weer verstrekkende gevolgen voor de sport. De lockdown maatregelen algemene sluitingstijden dus ook geen sportbeoefening en cultuur van 17:00 uur tot 05:00 uur, zijn afgelopen zondag ingegaan en betekenen voor onze vereniging dat de lessen in de avonduren helaas niet kunnen doorgaan. Deze maatregelen duren in ieder geval tot 19 december. Wij hebben ook geen mogelijkheden de lessen te vervroegen naar een tijdstip overdag omdat de leraren dan werken.
Voor een volledig overzicht van de maatregelen, zie de website van de overheid.
Wij realiseren ons dat dit voor ons als sporters een nare beperking is in onze uitoefening van onze geliefde sport/kunst. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen iedereen blijven informeren. Blijf gezond en in beweging!
Shin-ShinBuKen zal haar activiteiten organiseren conform de maatregelen van de Rijksoverheid en de protocollen opgesteld door NOC*NSF die op dat moment gelden.

Shinto ceremony for Jan Kallenbach sensei.November 30, 2021Posted by Rob Conradi

Sunday november, 28th, we had a beautiful and deserving Shinto fire ceremony for the Soul of Jan Kallenbach Sensei in the Shinto dojo by Shinto priest Paul de Leeuw. The fire attracted the spirit of Jan sensei to help it in transition to the eternal light. It was a humble and beautiful ceremony and was performed with great dignity and warmth. With Jan Hein Kallenbach, Kees Kallenbach, Jolanda de Jong, Marion de Vries, Rob Conradi and the Shin-ShinBuKen board.
The spirit of Jan sensei will continue in our hearts and he will become one of the kami who will inspire many Budoka.

Update Corona maatregelen


November 5, 2021Posted by Rob Quant

Afgelopen dinsdag maakte het kabinet in de persconferentie corona maatregelen bekend voor de amateurbinnensport. Alle (karate)sportactiviteiten die binnen plaatsvinden, zowel reguliere trainingen als ook wedstrijden, vallen hieronder. De extra maatregelen voor de sport hebben voornamelijk te maken met het coronatoegangsbewijs (CTB).

Het CTB is vanaf 6 november verplicht bij:

  • Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is.
  • Publiek bij amateur- en professionele sportwedstrijden die binnen plaatsvinden.
    º  Uitzondering bij amateursportwedstrijden voor jeugdigen tot 18 jaar
    º  Uitzondering bij professionele sportwedstrijden voor kinderen tot 13 jaar
  • Georganiseerde binnensportbeoefening vanaf 18 jaar. Hieronder valt alle binnensportbeoefening op een sportlocatie of -accommodatie. Dit geldt voor sporters en eventueel publiek.

Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, en voor vrijwilligers, geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Meer informatie over de aangekondigde maatregelen is te vinden op de website van de KBN. Hier staat ook meer informatie over de controle op het CTB.
Shin-ShinBuKen zal haar activiteiten organiseren conform de maatregelen van de Rijksoverheid en de protocollen opgesteld door NOC*NSF die op dat moment gelden.

Sensei Rob KBN-erkend Leraar Karate-do


October 27, 2021Posted by Rob Quant

Afgelopen zaterdag ontving Rob Quant tijdens de Open Nederlandse Jeugd Kampioenschappen in de Topsporthal in Almere uit handen van de voorzitter van de KBN de bondserkenning tot Leraar Karate-do.
Na tientallen jaren van uitdragen, begeleiden en opleiden van geïnteresseerden in het karate-do zijn de inspanningen beloond met erkenning tot Leraar Karate-do door de Karate-do Bond Nederland. Hartelijk dank aan allen voor het in mij gestelde vertrouwen. Lees hier meer....

Bijzondere bijeenkomst

October 23, 2021Posted by Rob Conradi

ALO-dojo (HVA) nu ‘Jan Kallenbach dojo’


Donderdag 14 oktober was er een speciale herdenkingsbijeenkomst op de Hogeschool voor Lichamelijke Opvoeding en Sportstudies ter ere en herdenking van Jan Kallenbach voor oud-ALO-collega's, oud-studenten en collega's sportwetenschap. JanKallenbach-dojoIn aanwezigheid van Jolanda de Jong, de partner van Jan Sensei, zijn zonen Jan Hein en Kees Kallenbach en meer familieleden werden een ceremonie, mooie persoonlijke toespraken en demo's gepresenteerd en werd de ALO dojo nu officieel de "Jan Kallenbach" dojo genoemd.
Het was een heel bijzondere bijeenkomst waarin de sectie zelfverdediging en Vechtsporten: Thijs Mensink, Daniel de Bruin, MA, Sandy Spil, Erik Hein, Jack van de Wal en ik het centrale deel voor hun rekening namen. Rob Quant huidig voorzitter van Shin-ShinBuKen dojo en Hans Bakker als Jan's opvolger en hoofddocent van de Tai ki groep waren aanwezig. Ook Frank Heckman en Etienne Graanoogst als oud-ALO-collega's en Shin-ShinBuKen Leden waren aanwezig.
We hebben nieuwe portretten geplaatst onder de kamidama van voormalig ALO-docenten Anton Geesink en Jan Kallenbach. Beiden kijken nu naar onze lessen en onze trainingen met de Kami.

University of Physical education and Sports studies (ALO) dojo is now called the ‘Jan Kallenbach dojo’

JHK-dojo_onthulling
Thursday 14 October there was a special memorial meeting on the University of Physical education and Sports studies to honour and remember Jan Kallenbach for former ALO colleagues, former students and sports science colleagues. In the presence of Jolanda de Jong, the spouse of Jan Sensei, his sons Jan Hein and Kees Kallenbach and more family members, a ceremony, beautiful personal speeches and demos were presented and the ALO dojo was now officially named the "Jan Kallenbach" dojo. It was a very special meeting in which the section self-defense and Martial Arts: Thijs Mensink, Daniel de Bruin, MA, Sandy Spil, Erik Hein, Jack van de Wal and I took care of the central part.
Rob Quant chairman of Shin-ShinBuKen dojo and Hans Bakker as Jan's successor and headteacher of the Tai ki group were present. Also Frank Heckman and Etienne Graanoogst as former ALO colleague's and Shin-ShinBuKen Members
We have placed new portraits under the kamidama of former ALO Teacher Anton Geesink and Jan Kallenbach. Both now looking at our lessons and our training sessions with the Kami.

Start nieuwe seizoen 2021 - 2022August 17, 2021Posted by Rob Quant

Het schoolseizoen 2021 - 2022 staat alweer voor de deur. Maandag 23 augustus begint het nieuwe seizoen en starten de trainingen als vanouds. Vooralsnog blijven de beperkende maatregelen per 26 juni van kracht. Wij zien jullie graag weer in goede gezondheid en trappelend van ongeduld in onze dojo tegemoet. Alvast van harte welkom weer!

Oudere berichten

Lees hier meer....
 
  • Valid XHTML 1.0 Transitional
  • Valide CSS!
  • Valide CSS!
 
Terug naar homepage