Wat is Kyokushinkai karate-do?

 
Karatedo groep

Karate was kunst van ongewapende zelfverdediging. Do betekent "levensweg". Karate-do: het beoefenen van de kunst van het karate als vorm van levenskunst. Omdat een ieder een verschillende persoonlijkheid heeft, komen naarmate de mens zich er meer in heeft verdiept de facetten van het karate-do tot uitdrukking in zijn interpretatie. Dat is ook de reden waarom karate-do meesters vroeger ook een eigen “school” stichtten, waarin zij hun eigen stijl onderwezen.

Senioren

Kyokushinkai

 

Kanku Kyokushinkai is de naam van onze karate-do stijl (ryu) die ontworpen werd door de beroemde Masutatsu Oyama.
Kyokushinkai is samengesteld uit respectievelijk:
Kyoku = uiterste/hoogste;
Shin = waarheid of realiteit en
Kai = ontmoeten/samenkomen van mensen.
Het is een naamgeving die de mentale (do) aspecten van dit karate aangeeft en men heeft tijd nodig om de betekenis ervan ten volle te kunnen begrijpen. Het symbool van de Kyokushinkai stijl is het Kanku teken (zie boven) Het kankuteken komt in een van de moeilijkste kata voor -kata Kanku- en hierin reiken de handen omhoog en raken de toppen van wijsvingers en duimen elkaar, zodat men daartussen in een aldus gevormde ronde ruimte krijgt.waardoor men naar de hemel kijkend een concentratie/ meditatie houding krijgt die typerend is voor onze stijl. De handen ten hemel reikend vormen zo het kanku-symbool. De vingertoppen symboliseren de top of piek van de concentratie, de dikkere delen -de polsen- houden kracht in. De ronde leegte in het midden duidt op de oneindigheid. Het hele teken op zich is omsloten door een cirkel die "continuïteit" en de circulaire bewegingsopvatting van de Kyokushinkai aangeeft.
Uit de naam Kyokushinkai = "groep van mensen die de hoogste waarheid zoeken" kan men afleiden dat de stichter Oyama niet heeft nagelaten bij andere meesters en ryu zijn kennis en krachten te meten en ervaringen op te doen. Door zijn niet nalatende arbeid is het Kyokushinkai karate-do een uniek eclectisch systeem geworden van oude traditionele en klassieke karate-vormen en de meer moderne vormen: t.w. Mr So en mr. Yamaguchi Gogen = Goju- ryu; mr. Funakoshi jr. Shoto-kan; en mr. Sawai = Tai KI Shi Sei Kenpo.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valide CSS!

Valide CSS!

 

Terug naar boven