Alle informatie over lidmaatschap

 

Hoe kan ik lid worden...?

 

Vraag het ons via het volgende contactformulier of bel ons op één van onderstaande telefoonnummers. U kunt ook langskomen voor een proefles, zie het trainingsschema voor de lestijden. De eerste les kan gratis worden gevolgd (proefles). Wilt u of uw kind lid wilt worden, geef dan na afloop van de proefles uw naam en noodzakelijke gegevens op. U ontvangt een inschrijfformulier ter goedkeuring en ondertekening. U ontvangt van ons een kopie van het ondertekende inschrijfformulier. Het eerste contributie bedrag is contant te voldoen.
Voor contributiebetaling, zie Tarieven.

Terug naar boven

Algemene informatie

 

In onze brochure geven wij een korte uitleg van wie we zijn en wat we doen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u via het contactformulier aan het einde van deze pagina uw vraag naar ons toesturen.
Klik hier voor de brochure*

Terug naar boven

Trainingstijden

 
Maandag 18.00 - 20.00 u TaiKi-Ken senioren
20.15 - 21.45 u Karatedo junioren+senioren
Dinsdag 20.15 - 21.45 u Aikido senioren+junioren
Woensdag 18.00 - 20.00 u TaiKi-Ken senioren
20.00 - 22.00 u SMR Jodo senioren
Donderdag 18.30 - 19.15 u Karatedo jeugd 10-12 jr
19.15 - 20.15 u Karatedo jeugd 13-15 jr
20.15 - 21.45 u Karatedo junior/senior
Vrijdag 19.00 - 21.15 u SMR Jodo senioren
Zaterdag 10.00 - 12.00 u TaiKi-Ken senioren

Tijdens de schoolvakanties worden geen jeugdlessen gegeven. Zie het volgende overzicht
- overzicht-schoolvakanties-2022-2023
- overzicht-schoolvakanties-2023-2024

Terug naar boven

Aanmelden

 

Een nieuw lid meldt zich schriftelijk aan via het invullen van het formulier nieuw lid*

*Klik op de link met de rechter muisknop en kies 'opslaan als' of 'save as'

Het volledig ingevulde formulier graag opsturen naar:

Secretariaat: p/a R.L. Quant
Oosterhoutstraat 27
1324 ZN  Almere

Terug naar boven

Tarieven

(ingaand per 1 Januari 2015)

 

In onderstaand overzicht vindt u de tarieven voor de verschillende onderdelen van ons trainingsaanbod. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via onderstaand reactieformulier.

Eenmalig
Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt Euro 5,00

Per Kwartaal
Karate jeugd (jeugd t/m 15 jaar, één uur per week)
1e kind Euro 37,50
2e kind Euro 34,00
Kosten registratie graduatie Euro 5,00

Karate / SMR Jodo / Tai-Ki Ken / Tai-Chi Chuan (drie uur per week senioren / junioren)
Eerste gezinslid 2x per week Euro 87,50
Tweede gezinslid 2x per week Euro 79,00

Betaling contributie

Het bedrag dient uiterlijk op de 10e dag van het nieuwe kwartaal te zijn bijgeschreven.
Bij te late betaling wordt Euro 5,00 extra in rekening gebracht!
Betaling van contributie vindt plaats door automatische incasso. Een machtiging wordt gevraagd bij aanmelding. Bij lid worden:
Betaalt u de eerste keer voor het resterende deel van het lopend kwartaal en het daarop volgende kwartaal of voor het gehele lopende jaar, verhoogd met het inschrijfgeld. Daarnaast ontvangen wij graag een incassomachtiging voor de betaling van volgende contributietermijnen.

Terug naar boven

Opzegging lidmaatschap

Het lid kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van elk kalenderkwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden. Dit kan zowel bij de trainers als via een opzeggingsbrief aan de secretaris van de vereniging.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging dan wel royement om dringende redenen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
Lees hier artikel 7uit de statuten.

Terug naar boven

 

Veilig sporten

Binnen Shin-ShinBuKen hechten we veel waarde aan een veilige sportomgeving. Huisregel 1 is voor ons: “Iedereen gedraagt zich respectvol naar iedereen, in woord en gebaar”. Dit verwachten we niet alleen van onze sporters, maar zeer zeker ook van onze vrijwilligers.
We hebben alle vertrouwen in onze vrijwilligers, mochten zich echter problemen voordoen waarbij sporters zich niet veilig voelen dan verwijzen we de sporters graag naar onze vertrouwenscontactpersoon Jeffrey Schwerzel en de vertrouwenscontactpersonen van de KBN. Door dit buiten de sportvereniging te beleggen denken we dat er een zuiver proces is om dit soort situaties te behandelen.
Uiteraard hopen we dat iedereen zich zo vrij voelt om zaken altijd open te bespreken met één van de vrijwilligers of leden van het bestuur.

Links naar de vertouwenspersonen en verdere informatie over veilig sporten:
https://www.kbn.nl/vertrouwenscontactpersoon/
https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit

Terug naar boven

Overige zaken

Tip1 Een automatische incasso kan elk moment weer worden ingetrokken.

Tip2 Jaarbetaling is voordeliger! Deze kan elk kwartaal in gaan. Dit scheelt al gauw 10%!

Terug naar boven

Wist u dat..?

Kinderen die sporten, ervaren meer plezier met anderen, versterken hun zelfvertrouwen, nemen een een gezondere levensstijl aan en kunnen hun talent ontdekken en ontwikkelen!
Stichting Jeugdsportfonds Amsterdam zorgt ervoor dat kinderen in groepsverband kunnen sporten. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in Amsterdam, waarvan de ouders financieel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen. Deze kinderen worden door zogenaamde intermediairs voorgedragen bij het Jeugdsportfonds Amsterdam, dat na goedkeuring van de aanvraag, de contributie van een sportvereniging, of de aanschaf van een sportuitrusting betaalt. Intermediairs zijn professionals, die veelal op scholen of in de jeugdhulpverlening werken, en die op de hoogte zijn van de situatie waarin kinderen leven. Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding , zijn de hoogte van het gezinsinkomen (max. 110% van het minimuminkomen) en het bezit van een stadspas belangrijke voorwaarden.
Ga voor meer informatie naar de website van het Jeugdsportfonds Amsterdam via http://amsterdam.jeugdsportfonds.nl
Denkt u in aanmerking te komen voor een vergoeding?
Vraag op de school van uw kind wie de Jeugdsportfonds intermediair is.

Terug naar boven

Hier kunt u ons vinden

 

Budovereniging Shin-ShinBuKen
Lodewijk van Deysselstraat 107
1064 HM Amsterdam
Telefoon dojo (020) 611 25 27 (tijdens lestijden)
Telefoon info (036) 533 06 01

Terug naar boven

Bonden

 

Shin-ShinBuKen is aangesloten bij de volgende bonden en federaties. Voor meer informatie klik op de betreffende naam:
Judo Bond Nederland
Karatedo Bond Nederland
European SMR Jodo Federation
Tai Ki Ken European Federation

Terug naar boven

U wilt meer informatie via e-mail ontvangen?

 

Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contactpersoon:  *
Geslacht:  *
E-mailadres:  *
Onderwerp:
Uw vraag:

    * Verplichte velden
  • Valid XHTML 1.0 Transitional
  • Valide CSS!
  • Valide CSS!
 

Terug naar boven