Wat is Tai-ki-kenpo & Yi-chuan?

 
Taiki groep

Tai-ki-kenpo of 'Great Energy Boxing' is een oosterse vechtkunst, ontwikkeld door de Japanse grootmeester Sawai Kenichi. Dit kenpo laat zich door zijn unieke budo- en wushu-achtergrond moeilijk vergelijken met de populaire vechtkunsten. Tai-ki-kenpo gaat uit van de in ieder mens in potentie aanwezige 'originele energie' (yuan-chi). Deze energie kan men slechts ervaren door zelf te oefenen. Op de foto Zen-training.

Yuan Chi en Tai Chi Chuan

 

Onder leiding leert men de yuan-chi ontwikkelen en er over beschikken, zodat men deze energie kan leren gebruiken:
* bij 't onbelemmerde en spontane Tai-ki-bewegen (mastermoving)
* om gezond te blijven / worden (Chi kung / Yang sheng kong)
* en om zich adequaat te kunnen verdedigen en efficiënt te kunnen vechten Taiki
1. Gebruikt geen gefixeerde oefenvormen
2. Kan men in principe overal trainen, maar 't liefst buiten in de natuur in de nabijheid van bomen
3. Maakt gebruik van het klassiek oosterse onderwijssysteem (menkyo)
4. Leerlingen worden slechts op voorspraak of na persoonlijke kennismaking aangenomen.
Tai = groot/verheven, Ki = energie, Kenpo (of chuan fa) = (vuist-) kunst.
Shin-ShinBuKen, herbergt een aantal budodisciplines waarvan het TAI KI KENPO, in de wandeling TAIKI genaamd, er een is. Tai= Great, Ki= Energy, KENPO = Boxing/Martial Art. De Europese TaiKi Federatie heeft in Shin-ShinBuKen zelfs de TAIKI Honbu Dojo gevestigd. Een hon-bu (de hoofd school van de stijl) is de school, waar het TaiKi (in Europa ) allemaal ontstaan is en waar het met volledige instemming en ondersteuning van uit de Japan onderwezen wordt. Zie ook de site: taikikenpo-honbu.blogspot.com.
Taiki2
TaiKi-randori/shiai, het oefenen van jezelf in het gevecht. Een belangrijk onderdeel van de TaiKitraining bestaat uit de beoefening van het uit de interne bokskunst verwante TAI CHI CHUAN. Naast TaiKi lessen op verschillend niveau..zaterdags/zondags alleen 'gevorderden' vinden er ook TaiChi en Chi-Kung (de pure gezondheids vorm) lessen plaats. Zie de sites en meestal op afspraak. Hieronder de uitvoering van de Cheng Man-Ching Form van Tai ChiChuan.
Taiki_bend_bow_shoot_tiger Taiki_Whip_with_right_hand_en_squatting_down
Unieke film van Sawai sensei die aan het ´demo-vechten´ is met Oyama sensei.Meer informatie is te vinden op de websites:
www.tai-ki-kenpo.nl
www.jongensinbalans.nl

WangChangChai

Wang Chang Chai

"Big action is not as good as small action,
small action is not as good as non action"
Uitspraak van Yi-chuan grootmeester Wang Chang Chai 1885 - 1963

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valide CSS!

Valide CSS!

 

Terug naar boven