Over de dojo...

 
Shinden

Geschiedenis in het kort

 

De judovereniging Shin-Shin is opgericht op 15 augustus 1956 en diezelfde maand gestart in de Goeman Borgesiusschool in de Aalbersestraat. De overkoepelende organisatie was de Nederlandse Amateur Judo Associatie (NAJA), die de verenigingen in de diverse wijken van Amsterdam ondersteunde en trainers beschikbaar stelde. Eenmaal per week werd getraind in de Goeman Borgesiusschool op een met zeegras gevulde mat en eenmaal per week kon getraind worden in een schaft-keet van de bouw in de Sam van Houtenstraat; op de plek waar nu de nieuwbouw gerealiseerd is. Op een oude bakfiets werd de mat daar heen gebracht en na de training weer terug naar de school. In de 60-er jaren kon de vereniging terecht in het gebouw "De Grenspaal" en het ledenaantal groeide tot circa 250. De vele jeugdleden bezorgden de vereniging het Nederlandse Jeugdkampioenschap, districtkampioen-schappen en een van deze leden werd zelfs Nederlands Kampioen. In mei 1999 is het gebouw "De Grenspaal" gesloopt voor de nieuwbouw waarin wij sinds mei 2000 gehuisvest zijn met een dojo van 130 m2.

De budoclub ShinBuKen is oorspronkelijk opgericht in 1972 en begon met karate-do onder leiding van Jan Kallenbach, docent lichamelijke opvoeding aan de Osdorper Scholen Gemeenschap (OSG), in de gymzaal van de OSG. In 1975 werd de club omgezet in Budovereniging ShinBuKen. Dat jaar kwam ook Tai-Ki-Ken leraar Sato Sensei voor langere tijd naar Nederland om les te geven in de nieuwe vereniging, gevolgd door meerdere grootmeesters en leraren. Zo werd het aanbod van disciplines uitgebreid met Tai-Ki-Ken, Kobudo, Judo, Shinto Muso Ryu Jodo en Tai-chi chuan. Door de nauwe band die in de loop der jaren was ontstaan met de academie voor lichamelijke opvoeding verplaatsten de aktiviteiten zich naar de dojo van de academie eerst aan de Willinklaan, later aan de Dr. Meurerlaan 8 in Geuzenveld.

Het heden

Met het 50-jarig jubileum van judovereniging Shin-Shin in 2006 zijn de activiteiten van Shin-Shin en ShinBuKen samengevoegd. Hierdoor kunnen de budodisciplines Karate-do (Kyokushinkai), Shinto-Muso Ryu Jodo, Tai-ki-ken, Tai-chi-chuan en sinds 2009 Aikido binnen onze dojo worden beoefend. De laatste vier disciplines zijn nu nog alleen voor senioren.

De reglementen

Een ieder die gebruik wil maken van onze faciliteiten, dient de reglementen te respecteren en na te leven. Hieronder is het reglementen overzicht te downloaden. Zorg dat het gelezen en geleerd is alvorens de dojo te betreden.

Het reglement*

*Klik op de link met de rechter muisknop en kies 'opslaan als' of 'save as'

Adres en Telefoonnummer

Budovereniging Shin-ShinBuKen
Lodewijk van Deysselstraat 107
1064 HM Amsterdam
Telefoon Dojo (020) 611 25 27
Voor informatie buiten de trainingstijden kunt u bellen: (036) 533 06 01

Opening van het jaar 2009

Klik hier voor een verslag van de Shin-nen Keiko 2009
Klik hier voor de eerste fotoserie van de Shin-nen Keiko 2009
Klik hier voor de tweede fotoserie van de Shin-nen Keiko 2009

Opening van het jaar 2008

Shin-nen Keiko, of te wel onze Nieuwjaars Training in budo traditionele stijl, liep als vanouds. Naast de gebruikelijke 4 gedemonstreerde disciplines, was er dit keer ook een speciale activiteit. Collega sensei Rob Conradi docent Aikido en collega op de ALO gaf een inspirerende demonstratie Aikido en aiki-jo waarmee hij de "3 spheres" en de "5 qualities of TaiKi" op Aiki-manier wilde vormgeven. Het werd een hele mooie demo! De Shin-nen keiko werd geopend door sensei Kallenbach die de toeschouwers de principes van het TaiKi liet voelen. Sensei Fred volgde met een fraaie jo demonstratie en sensei Rob gaf een spirit volle karatedemo met zijn ploeg.

Opening van het jaar 2007

Jan in seiza Jl. 13 Januari 2007 opende de Shin-ShinBuKen dojo met de Shin Nen Keiko, of te wel de traditionele nieuwjaars budo training. 'Shin' betekent in ons geval van naamgeving hier letterlijk 'nieuw', waarmee onze nieuwe vereninging inderdaad met de mooie en zeer toepasselijke naam Shin-ShinBuKen het nieuwe jaar zou kunnen inzetten. Het Shin van ShinBuKen...betekent 'mind' of 'spirit'.

Deze training viel samen met de allereerste officiële TaiKi training van de TaiKi sectie, die tot dusver in de ALO domicilie had. Daarnaast zouden een aantal TaiKi 'seniors' zich presenteren en laten zien in hoevere zij in dit budo gegroeid waren. Alle TaiKi leraren waren present en de bestuursleden van Shin-ShinBuKen gaven bovendien ook acte de presence. Al met al een stampvolle dojo en het gaf direkt een goed saamhorigheids gevoel, fantastisch!

Na de 'stilte-oefening' waarmee TaiKi begint, werd er eerst een glaasje rijstwijn of 'sake' gedronken, dat door de oudste leraren persoonlijk aan de kenpoka werd aangeboden en ingeschonken. Het drinken van de sake (op de lege maag) heeft een speciaal effect - is onderdeel van het ritueel- en heeft de bedoeling de budoka het nieuwe jaar gelouterd en inwendig gezuiverd te laten inzetten.

Daarna volgde een iai-do demo van sensei Kallenbach, waarin hij met zijn Japanse zwaard de dojo ruimte in vier windrichtingen doorkliefde om daarmee de dojo te ontsluiten voor verdere ontplooiing van een ieder. Een van de seniors onderstreepte dit nog eens door met een goede kiai en goede energie een zware plank te breken.

Daarna konden alle kenpoka en andere budoka zich vol energie uitleven op de stootkussens, zodat het begrip 'leeg' ook in die zin een dimensie erbij kon krijgen.

Het was een waar genoegen om sensei Fred Quant in actie te zien bij zijn jodo demonstratie, die hij samen met medebestuurslid Jeffrey Schwerzel gaf. Het vormde bovendien een goede aanzet voor presentaties van de zeven toekomstige seniors, die daarna moesten laten zien wat zij van de TaiKi discipline begrepen hadden.

Achtereenvolgens zagen we Robert den Breeijen, Stephan Gotz uit Rotterdam en den Haag, Hans Tijdeman, Frans Befort, Daan Dirkson, Marco Kraan en Cor Olthof uit Amsterdam zich presenteren.
Sommigen demonstreerden solo, anderen hadden een partner meegenomen. Het was een lust om te zien en de toeschouwers werden er stil van. Zij zouden allen het officiële TaiKi 'menkyo' getuigschrift van 'Oku-iri' krijgen. Dit geschreven menkyo geeft aan dat zij allen '' ingetredenen" zijn /of zich ingewijd mogen noemen in The school of TaiKi Shi Sei Kenpo. Het bijzondere is dat daarbij geen banden of andere onderschijdings tekenen uitgereikt worden, omdat onze leraar vond dat je iemands niveau van budo ontwikkeling aan iemand zelf moet kunnen afzien.

Na deze toch wel formele plechtigheid...zouden er nog twee geheel onverwachte momenten volgen, namelijk toen sensei Jan Kallenbach van de TaiKi ploeg als herinnering aan deze dag een wel heel erg fraai bewerkte stok - een soort 'bo'- mocht ontvangen....en er ondertussen na het afgroeten een fantastische Indisch/Surinaamse rijsttafel bleek te zijn ingericht voor een ieder.
Dit was voorbereid en aangeboden door de dames Daphne Bakker en Edith Tijdeman en toen kon een ieder zien, wat een geweldige mogelijkheden wij met deze dojo hebben. Een ieder zat gemeenschappelijk zeer smakelijk te smikkelen en bij te praten en verhalen uit te wisselen!
Fantastisch en we hopen nog veel van dit soort genoegens te mogen smaken. Bovendien maken dit soort ontmoetingen een school tot een echte groep en budogemeenschap!
Shin-ShinBuKen heeft het jaar 2007 goed ingezet!

De voorzitter Jan Kallenbach (†April 14, 2021)

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valide CSS!

Valide CSS!

 

Terug naar boven